ซาอุดีอาระเบียประกาศว่าจะผ่อนปรนข้อจำกัดทางสัญญาบางประการที่ให้นายจ้างควบคุมชีวิตของแรงงานข้ามชาติประมาณ 10 ล้านคน การปฏิรูปจะอนุญาตให้คนงานในภาคเอกชนเปลี่ยนงานและออกนอกประเทศโดยไม่ได้รับความยินยอมจากนายจ้างรัฐบาลซาอุดีอาระเบียกล่าวว่ากำลังพยายามปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพของสภาพแวดล้อมในการทำงาน

กลุ่มสิทธิต่างๆกล่าวว่าระบบคาฟาลา ในปัจจุบันทำให้คนงานเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดและถูกแสวงหาประโยชน์ นักเคลื่อนไหวคนหนึ่งอธิบายว่าการปฏิรูปมีความสำคัญ แต่เตือนว่าบางส่วนของระบบยังคงอยู่และเรียกร้องให้ยกเลิกอย่างเต็มที่ กระทรวงทรัพยากรมนุษย์ของซาอุดีอาระเบียกล่าวว่าข้อริเริ่มปฏิรูปแรงงานที่เปิดเผยเมื่อวันพุธจะมีผลกับชาวต่างชาติทุกคนที่ทำงานในภาคเอกชนและจะมีผลในเดือนมีนาคม คนงานเหล่านั้นจะไม่ต้องได้รับความยินยอมจากนายจ้างในการลาหรือเปลี่ยนงานอีกต่อไปและพวกเขาจะได้รับอนุญาตให้เดินทางออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากนายจ้าง นอกจากนี้ยังสามารถสมัครใช้บริการภาครัฐได้โดยตรงและสัญญาของพวกเขากับนายจ้างจะได้รับการจัดทำเป็นเอกสารดิจิทัล